Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Proponujemy Państwu, przygotowane przez naszych pracowników, trzy tematy lekcji bibliotecznych:

Czy znasz swoje miasto i swój region

W czasie lekcji prezentowane są różne źródła informacji na temat regionu począwszy od księgozbioru i  dokumentów życia społecznego po katalogi i specjalistyczne bazy bibliograficzne. Uczniowie nabywają umiejętności korzystania z jak największej i różnorodnej ilości źródeł informacji o swojej miejscowości.

Bibliografia załącznikowa

Poprawne sporządzanie bibliografii załącznikowej oraz stosowanie przypisów bibliograficznych wymagane jest przede wszystkim od maturzystów. Uczniowie opracowując prezentację tematu pracy dyplomowej uczą się odnotowywać dane źródłowe materiałów, z których korzystali w pracy, opisywać źródła – książki, fragmenty, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne itd.

Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji

Lekcja ułatwia uczniom orientację w tradycyjnych bibliografiach, katalogach i kartotekach bibliotecznych oraz przygotowuje do korzystania w pracy z nowoczesnych technologii informacyjnych jak komputerowe bazy bibliograficzne, katalogi online bibliotek, portale i serwisy internetowe.

WYCIECZKI DO BIBLIOTEKI

Wycieczki zapoznają uczniów z ogólnymi zasadami korzystania z  Biblioteki, udostępnianiem zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni, Czytelni, Pracowni Zbiorów Regionalnych oraz Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych. Przybliżają uczestnikom szeroko zakrojoną, prowadzoną przez Bibliotekę działalność kulturalno – edukacyjną  oraz  inne usługi (bezpłatne korzystanie z Internetu, kserowanie, drukowanie, itp.).

PREZENTACJE NAJCENNIEJSZYCH ZBIORÓW

Miejska Biblioteka Publiczna  posiada cenny księgozbiór, z których najstarszy dokument - Księga Cechu Rybackiego w Ostrołęce, rękopis, spisywany był w XVII wieku! Podczas prezentacji uczniowie będą mogli zapoznać się z najstarszymi, najcenniejszymi i oryginalnymi zbiorami Biblioteki.

Wszystkich zainteresowanych tematami proponowanych lekcji bibliotecznych w MBP, także wycieczek do biblioteki prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu zajęć:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ul. Głowackiego 42 - Dział Metodyki i Informacji– tel. 29 764-21-51 wew. 36, w godzinach od 8.00 do 16.00 na minimum 2 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.


Lista i tematyka lekcji nie jest ograniczona i może być poszerzana o sugestie ze strony zainteresowanych.