Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

17 września (wtorek), godz. 18.00 Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13wrzesien m

POD SOWIECKĄ OKUPACJĄ (1939-1941) czyli o życiu w podostrołęckich gminach wcielonych do ZSRR w październiku 1939 r.

Prelekcja JERZEGO DZIEWIRSKIEGO

4 września (środa), godz. 18.00 (Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13)Brakoniecki2 mBrakoniecki2 m

Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: KAZIMIERZ BRAKONIECKI oraz prezentacja książki pt. Twarze świata. KAZIMIERZ BRAKONIECKI - poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej, autor antologii literackich, animator kultury, kurator wystaw plastycznych.

3 września (wtorek), godz. 18.00 (Klub przy Studziennej-Biblioteka, Gomulickiego 13)dziewirski m

V Pułk Ułanów Zasławskich w wojnie obronnej 1939 r.., a także o wojennych i powojennych losach ostrołęckich ułanów. Prelekcja JERZEGO DZIEWIRSKIEGO.

28 maja (wtorek), godz. 18.00 (Klub przy Studziennej-Biblioteka, Gomulickiego 13)bielawa m

Karol Samsel i Jego Gość JACEK BIELAWA oraz prezentacja książki  pt. Kościelec (powieść)

Bielawa Jacek       (ur. w 1974 r. w Prudniku) – prozaik. Recenzent miesięcznika „Nowe Książki”.

21 maja (wtorek), godz. 18.00 Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13Dziewirski m

KLUB PRZY STUDZIENNEJ zaprasza na spotkanie z historią regionu.

Prelekcja JERZEGO DZIEWIRSKIEGO pt. BITWA POD OSTROŁĘKĄ 26 maja 1831 r.

14 maja (wtorek), godz. 18.00 (Klub przy Studziennej - Biblioteka ul. Gomulickiego 13)kopacki m

Spotkanie z cyklu Karol Samsel i Jego Gość  ANDRZEJ KOPACKI  i prezentacja książki Inne kaprysy

 Andrzej Kopacki (ur. 1959, mieszka w Warszawie) – doktor habilitowany germanistyki, eseista, poeta, tłumacz niemieckojęzycznej liryki i prozy, literaturoznawca w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego,