Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

27.01 (poniedziałek), godz. 18.00  Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

Spotkanie z cyklu dr Karol Samsel i jego gość MARCIN KRÓLIKOWSKI - laureat nagrody w Konkursie Literackim Miasta Gdańska  za rok 2018 za pracę pt. Nieludzka ręka.

krol s

Marcin Królikowski -  polski poeta, Warszawiak.  Laureat nagrody głównej w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2018 za pracę Nieludzka ręka, a także kilkunastu innych nagród literackich. Autor książki poetyckiej Opowieść dwunastopiętrowa. Grozy Poetyckie (Warszawa 2017). Publikował m.in. w biBLiotece, Frazie, Toposie. Uczestnik Dionizji 2017 i 2018.
„Na zbiór tekstów Marcina Królikowskiego składają się wiersze i krótkie utwory prozą, a granica między nimi nie zawsze jawi się jako czytelna i wyrazista. Oba światy (prozatorski i poetycki) łączy jednakże i zarazem dogłębnie przenika charakterystyczne dla naszej epoki doświadczenie poznawczej niepewności oraz poczucie zacierania się aksjologicznych konturów ludzkiej egzystencji. Realność miesza się tu z imaginacją, sen z rzeczywistością, przeszłość z dzisiejszym dniem, tęsknota za duchową czystością z zapisem kulturowej degrengolady i moralnego upadku. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w wykorzystywanym w tych utworach języku: gęstym od oryginalnych porównań i metafor, pełnym zaskakujących obrazowo-sytuacyjnych zestawień, semantycznych rozluźnień i zagęszczeń oraz składniowych powiązań i pęknięć. Zawarte w tym zbiorze teksty intrygują, poruszają (a bywa, że wzruszają także!); czasami wręcz prowokują, a z całą pewnością – niepokoją” (Kazimierz Nowosielski).

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.