Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

26 marca (wtorek), godz. 18.00 Klub przy Studziennej - Biblioteka ul. Gomulickiego 13
Spotkanie realizowane w ramach projektu Przystanek literacki Ostrołęka  z cyklu KAROL SAMSEL i Jego Gość MAKSYMILIAN TCHOŃ oraz prezentacja książki pt. Narracje.

Maksymilian Tchoń - (ur. 1987 roku w Tarnowie) – poeta, eseista i redaktor. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Twórczego Artytyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą w Krakowie. Redaktor Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha. Redaktor naczelny internetowego czasopisma BibliotekaeSynƎkdochy. Jest inicjatorem spotkań poetyckich  Gentelmani poezji. Tłumaczony na język angielski. Zaangażowany był w wolontariat krakowskiego oddziału Wolontariatu pomocy dzieciom. Autor 15 tomów poetyckich. Najnowsza książka pt. Narracje została wydana kilka tygodni temu przez  lubelskie wydawnictwo Episteme.
OklTchonD

Maksymilian Tchoń.
Urodzony w 1987 roku. Licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą w Krakowie. Autor tomów poezji, m. in.: Narracje (2019), Kolor po dniu Teoria geocentryczna (2018), W osierdzie (2017), Potępiony (2016), Ars poetica (2015), Http (2015), także książki eseistycznej: Rezerwat znaków przestankowych (2018). Redaktor Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha i internetowego portalu BibliotekaeSynƎkdochy. Publikował w wielu ogólnopolskich pismach literackich, ważniejsze; Wyspa, Akant, Biuro Literackie, 2Miesięcznik, Galerii Sztuki Eprawda. Pasjonuje się muzyką, sportem, oraz dobrą książką. Jego teksty są tłumaczone na język angielski. Ważniejsze osiągnięcia: Dział Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego wyraził zgodę na przyjęcie jego wiersza poświęconego wydarzeniom z ’44 roku pt. “Godzina W” do zbiorów bibliotecznych, określając mianem ,cenne’. Publikował również swoje patriotyczne utwory na prawicowym Portalu Hej-kto-Polak! Poeta projektu antyWalentynki (FONT) Fundacji Otwartych Na Twórczość.
Motto: „Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapić.” William Wharton.


Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.