Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

19 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00  Biblioteka, ul. Gomulickiego 13 (parter)

Spotkanie z cyklu KAROL SAMSEL i Jego Gość: PRZEMYSŁAW DAKOWICZ

 

Dakowicz Albo

PRZEMYSŁAW DAKOWICZ - poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Jako literaturoznawcę interesują go związki między współczesnością i romantyzmem, wpływem ideologii komunistycznej na kształt literatury oraz pograniczem poezja–religia.  Wydał:  zbiory wierszy Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006), Place zabaw ostatecznych (2010), Teoria wiersza polskiego (2013), Łączka (2013), Boże klauny (2014) i Ćwiczenia duchowne. Poematy (2016), zbiory esejów: Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008). Obcowanie. Manifesty i eseje (2014), Afazja polska (2015), Afazja polska 2 (2016), Kwatera zmartwychwstałej pamięci  (2017 r. - pierwsza książka o powązkowskiej kwaterze „Ł”), prace historycznoliterackie o recepcji Norwida i o twórczości Różewicza, a także Przeklęte continuum. Notatnik smoleński  (2014). Autor piosenki Trwaj chwilo, trwaj z repertuaru Elżbiety Adamiak. Tłumaczony na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński. Laureat kilkunastu prestiżowych nagród literackich.

Spotkanie realizowane w ramach Projektu: Przystanek Literacki Ostrołęka przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki.