Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

2 marca 2018 r. (piątek), o godz. 18.00, Klub przy Studziennej -Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter

Spotkanie z cyklu KAROL SAMSEL i Jego Gość KATARZYNA ZWOLSKA - PŁUSA

zwolska Pusas

Katarzyna Zwolska-Płusa - poetka, urodzona w 1986 roku w Częstochowie; absolwentka filologii polskiej i filozofii; doktorantka  na studiach w dyscyplinie literaturoznawstwo; od 2010 roku pracuje jako nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie; członkini zespołu częstochowskiej fundacji Centrum Dialogu Międzykulturowego. Debiutowała tomikiem „Cud i Anomalia” (Stowarzyszenie Żywych Poetów 2017). Laureatka Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego  2016 r.

Spotkanie realizowane w ramach Projektu: Przystanek Literacki Ostrołęka przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki.